They're My Best Buddies

Friday, 27 January 2012

Pengisian Jumaat (6)

Bismillahirrahmanirrahim

Allah berfirman di dalam Surah Ali Imran - ayat 110 :

"Kamu (wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh melakukan segala perbuatan yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya) tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka, (tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik."

Post a Comment